Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
IČ: 27212131
DIČ: CZ27212131

Partneři

JUDr. Filip Chytrý

Kontakt:
chytry@dejure.cz

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1998)

Odborné zaměření:
závazkové právo, právo obchodních korporací, správa pohledávek, insolvenční řízení, pracovní právo, procesní právo, zdravotnické, medicínské právo a rodinné právo

Jazyky:
angličtina


Mgr. Marcela Valtrová

Kontakt:
valtrova@dejure.cz

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1997)

Odborné zaměření:
právo nemovitostí, občanské právo, správní právo a závazkové právo, přeměny a likvidace obchodních korporací, směnky, rozhodčí řízení a rodinné právo

Jazyky:
angličtina