Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
IČ: 27212131
DIČ: CZ27212131

Mediace

Co je mediace - mimosoudní proces řešení sporu či konfliktu za účasti třetí osoby, nezávislé na sporných stranách. Tato osoba - mediátor organizuje a aktivně se účastní vyjednávání stran o smírném řešení tak, že stranám pomáhá ke vzájemné efektivní komunikaci. Úkolem mediátora není posuzovat nebo hodnotit spornou věc ani postavení stran, ale vytvořit pro strany vyjednávací prostor a pomoci jim, aby samy konfliktní situaci vyřešily způsobem, který odpovídá jejich zájmům, potřebám a možnostem. O způsobu řešení svého konfliktu tedy rozhodují pouze strany. Jedná se o dobrovolný proces a závěrečná mediační dohoda má zpravidla charakter písemné smlouvy, u které lze dle přání stran zajistit její vymahatelnost.


Výhody mediace

 • výrazně levnější a rychlejší způsob než soudní řízení
 • uchovává soukromí stran a sdílených informací
 • umožňuje nalézt řešení nejen daného konkrétního sporu stran, ale zohledňuje i ostatní významné aspekty vzájemného vztahu stran (ať už obchodního, pracovního či osobního)
 • probíhá v neformálním prostředí a bezpečné atmosféře

Některé ukazatele vhodnosti konfliktu k mediaci

 • strany mají zájem nebo potřebu další spolupráce
 • zájmy stran vytvářejí prostor pro hledání různých možností řešení
 • odkládání řešení konfliktu zhoršuje jeho negativní dopad na zúčastněné
 • strany jsou ochotny vzájemně komunikovat alespoň na minimální úrovni a souhlasí s účastí na mediaci
 • zúčastněné strany se vzájemně určitou formou podílely na vzniku konfliktu nebo mají jistý pocit odpovědnosti za vzájemný konflikt

AK poskytuje v oblasti mediace

 • zajištění a vedení mediace
 • zastupování v procesu mediace, při kterém vystupuje jako právní zástupce strany avšak s využitím znalostí mediačního procesu a jeho specifik