Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
IČ: 27212131
DIČ: CZ27212131

Advokátní koncipienti

Mgr. František Doseděl

Kontakt:
dosedel@dejure.cz

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2018)

Odborné zaměření:
občanské právo (zejména závazkové), právo nemovitostí, právo obchodních korporací, správní právo, rozhodčí řízení, procesní právo, rodinné právo

Jazyky:
angličtina


Mgr. Tomáš Lozinčák

Kontakt:
lozincak@dejure.cz

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2018)

Odborné zaměření:
občanské právo, právo obchodních korporací, právo nemovitostí, správní právo, rozhodčí řízení, procesní právo, právo ochrany spotřebitele

Jazyky:
angličtina